Le Bloc-cellier, tijdloos.

 LE BLOC CELLIER, STEEDS ACTUEEL ; TIJDLOOS IN ELKE KELDER.

ONZE KANTOREN ZULLEN UITZONDERLIJK GESLOTEN ZIJN OP 1 & 2 JUNI !